Styret

Brekka Rideklubb er en frivillig organisasjon som drives på dugnad, styrets oppgaver er å drive stevneaktivitet, arrangere ridesportslige aktiviteter for medlemmene våre og fremme sporten. Styret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av styret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet.

For året 2021/2022 består styret av følgende personer:

Styreleder:

  • Siri Gunn Marie Gundersen

Nestleder:

  • Hans Ole Heen

Styremedlemmer:

  • Anne Cathrine Haugland
  • Tina Helene Nielsen
  • Reidar Olsbu
  • Grethe Elisabeth Torkildsen Aaser

Varamedlemmer:

  • Kristine Knudtsen

Ungdomsrepresentanter:

  • Linn Lassesen
  • Kristine Tynes Heen

Ønsker du å komme i kontakt med styret, vennligst send en e-post til post@brekkarideklubb.no