Styret

Brekka Rideklubb er en frivillig organisasjon som drives på dugnad, styrets oppgaver er å drive stevneaktivitet, arrangere ridesportslige aktiviteter for medlemmene våre og fremme sporten. Styret er underlagt landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøter.

Medlemmer av styret vedtas ved avstemning ved det årlige landsmøtet.

For året 2022/2023 består styret av følgende personer:

Styreleder:

  • Hans Ole Heen

Nestleder:

  • Grethe Elisabeth Torkildsen Aaser

Styremedlemmer:

  • Linn Lassesen
  • Tina Helene Nielsen
  • Kristine Heen
  • Malin Finsrud

Varamedlemmer:

  • Maren Stabel Hansen
  • Dina Sagemoen

Ungdomsrepresentanter:

  • Kine Lassesen
  • Line Bredvei

Ønsker du å komme i kontakt med styret, vennligst send en e-post til post@brekkarideklubb.no